I am a Zionist

In mei 1976 werden er ronde witte speldjes verspreid. I am a Zionist met een blauwe davidster stond er op. Ik herinner me de speltjes nog goed. Het was de tijd dat de Verenigde Naties het Zionisme als racisme hadden bestempeld. Maar Zionisten waren er trots op Zionist...
De wonden van 7 oktober zijn nog open

De wonden van 7 oktober zijn nog open

In het koor van geluiden over Gaza was onlangs ook de Protestantse Kerk-leiding weer eens te horen. Op Goede Vrijdag publiceerde de Protestantse Kerk een boodschap over Israel en Gaza, openend met: “Pas wanneer we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, kan er...