RubenVis

Ruben Vis

Over mij.

Ruben Vis (Rotterdam, 1967) publiceerde als medewerker in diverse Nederlandse dag-, week- en maandbladen veelal over thema’s met een maatschappelijk, humanitair of commercieel belang. Hij zag zijn opinieartikelen geplaatst in De Volkskrant, Trouw, Het Parool, The Post Online en in het (toenmalige) Rotterdams Dagblad, schreef bijdragen voor het persbureau Jewish Telegraphic Agency en de Amerikaans-Joodse krant The Jewish Press en in de toenmalige tijdschriften Zeraïm (Bne Akiwa), Van Maand tot Maand (Joodse Gemeente Rotterdam), Joods Journaal, en Hakehillot (NIK en Joodse Gemeente Amsterdam), en op de sites van NIK, Jonet en De Vrijdagavond. Wat hij schrijft is op persoonlijke titel.

Nadat hij zijn sporen had verdiend in de journalistiek en in het openbaar bestuur op gemeentelijk en provinciaal niveau trad Ruben Vis in dienst bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Hij is chazzan (voorzanger) geweest van de Joodse Gemeente Rotterdam, daar en ook in twee Amsterdamse synagogen is hij gabbai (sjoeldienstorganisator) geweest en hij is docent geweest aan het Nederlands Israëlietisch Seminarium.

Van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is hij algemeen secretaris waar zijn taak zich bevindt op het snijvlak van joodse identiteit en de presentie van het jodendom in de Nederlandse samenleving. Uit hoofde van zijn functie neemt hij deel aan interreligieuze ontmoetingsplatforms waaronder het nationale Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) en het Overleg Joden Christenen en Moslims (OJCM). In 2018 was hij de initiatiefnemer van het succesvolle Amsterdam JA!-akkoord dat op twee na alle politieke partijen die in de Gemeenteraad werden verkozen, bond aan een akkoord gericht op de joodse presentie in de hoofdstad; een in Europa unieke prestatie.

Sinds 2020 laat Ruben als gastheer van de podcast Zoomzitz twee Eisenlieden vrijwel wekelijks een klein uur inzoomen op het nieuws waar de luisteraar vervolgens eens even goed voor gaat zitten.

Ruben is lid van de Raad van Toezicht van Herinneringscentrum kamp Westerbork.

Ruben Vis is afkomstig uit een Nederlands-Joods Asjkenazisch gezin met van zijn vaders kant minstens twaalf generaties voorouders in Amsterdam geboren. Van zijn vaders zijde is Ruben de enige die in al die generaties niet in Amsterdam is geboren, van zijn moeders zijde was daarentegen niemand in Amsterdam, maar allemaal elders in Nederland geboren. Ruben en zijn vijf nauwste verwanten zijn nog de enigen die de Joodse familienaam Vis dragen.