RubenVis

Ruben Vis

Niet ge­mak­ke­lijk iets te be­rei­ken in Amsterdam West.

Geschiedenis van het Joodse leven in het westen van Amsterdam.

Op zijn regelmatige lange sjabbat-wandeling naar en van de sjoel in de Willem Schoutenstraat vroeg Ruben Vis zich af of de trek uit de Jodenhoek in de eerste decennia van de twintigste eeuw de Joodse bevolking niet alleen noord-, oost- en zuidwaarts bracht, maar ook naar het westen. En als dat het geval zou zijn geweest, zou er voor de oorlog een sjoel zijn geweest in Amsterdam West? Het antwoord: ja, lang daarvoor zelfs. Want het was in West waar de allereerste sjoel stond buiten de Jodenbuurt. Honderdvijftig jaar geleden zijn de gebedsdiensten er begonnen, gestopt, bijna honderd jaar geleden weer begonnen, in de oorlogsjaren gestopt en in 1957 opnieuw begonnen.

Niet gemakkelijk iets te bereiken in Amsterdam West beschrijft de eerste sjoel in Amsterdam West, de Joodse buurtvereniging voor Amsterdam West die bestond van 1923 tot 1943, en het gemoedelijke en laagdrempelige karakter van de naoorlogse sjoel onder leiding van huisarts Sander Israëls en daarna Hans en Bloeme Evers, en de voortzetting ervan tot de dag van vandaag (2022).

In Niet gemakkelijk iets te bereiken wordt het religieus-Joodse buurtleven in Amsterdam voor het eerst in beeld gebracht, niet alleen in West maar ook in andere nieuwe wijken zoals Zuid, Plan Zuid (Rivierenbuurt), Oost en Noord. De Joodse buurtverenigingen leveren, al dan niet bedoeld, een belangrijke bijdrage aan pogingen tot het op gang brengen van een democratiseringsproces binnen de Joodse Gemeente in Amsterdam. 

MIJN NIEUWE BOEK:

Niet ge­mak­ke­lijk iets te be­rei­ken in Amsterdam West