RubenVis

Ruben Vis

Artikelen uit mijn koker.

In de loop der jaren heb ik tientallen artikelen geschreven, misschien wel honderden artikelen. Hier vind je er een aantal van terug en er komen natuurlijk ook met enige regelmaat nieuwe artikelen bij.

Keuzevrijheid is een kostbaar goed

“Keuzevrijheid is een kostbaar goed  Laten we daar steeds oog voor hebben en er met elkaar kei- en keihard aan werken dat lijdenswegen, zoals de lijdensweg die hier begon, niet opnieuw worden geplaveid.” Ruben Vis, 13 juni 2019 Kamp Schoorl, het eerste door de Duitse...

Bluf en durf. Adje Cohen, een leven in verzet

Bluf en durf. Adje Cohen, een leven in verzet

Toen in 2007 het Joods Biografisch Woordenboek verscheen miste ik daar een naam: Arthur J.U. Cohen. Er waren natuurlijk vele Cohennen in het boek maar het lemma Adje Cohen ontbrak. Inmiddels is er in de digitale versie van het Joods Biografisch Woordenboek wel een aan...

Hoezo emigreren?!

[7 dec. 2010] Op z’n Bolkesteins, en dus inslaand als een flinke explosie, zo kwamen de woorden aan, waarmee Frits Bolkestein werd geciteerd door dagblad de Pers. Als zodanig herkenbare Joden zouden er beter aan doen hun kinderen voor te bereiden om te emigreren, want...

I am a Zionist

In mei 1976 werden er ronde witte speldjes verspreid. I am a Zionist met een blauwe davidster stond er op. Ik herinner me de speltjes nog goed. Het was de tijd dat de Verenigde Naties het Zionisme als racisme hadden bestempeld. Maar Zionisten waren er trots op Zionist...

Wechai bahem- een gebed op Pesach 1944 in Bergen Belsen

Tachtig jaar geleden, midden in de Sjoa-periode, werd door uit Nederland afkomstige gevangenen in Bergen Belsen geworsteld met het verbod van chameets op Pesach; het feest dat genoemd wordt: het tijdstip van onze bevrijding. Een kort met de hand op een klein stukje...

De wonden van 7 oktober zijn nog open

De wonden van 7 oktober zijn nog open

In het koor van geluiden over Gaza was onlangs ook de Protestantse Kerk-leiding weer eens te horen. Op Goede Vrijdag publiceerde de Protestantse Kerk een boodschap over Israel en Gaza, openend met: "Pas wanneer we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, kan er een...

De drie wezenlijke vragen achter Ma nisjtanna

De drie wezenlijke vragen achter Ma nisjtanna

De avond van de Seder is een avond van waken. Leel sjimoeriem hoe. G’d waakte over het Joodse volk anders was het compleet ten onder gegaan. Op die avond, op Sederavond, betrekken we de kinderen want naast de taak om deze instelling, deze opdracht om de uittocht uit...

in ieder geslacht is men verplicht zich te beschouwen alsof je zelf uit Egypte bent uitgetrokken. Dat is de opdracht van Sederavond en die boodschap probeer ik jaar op jaar op die avond aan mijn Sedergenoten over te brengen.

Lees meer

De Seider Experience – alsof ik zelf uit Egypte ben getrokken

19 april 2016 Op Sederavond ben ik een man op een missie. Ruben Vis Bij ons thuis zijn er twee meningen. En uiteraard heb ik gelijk ;-). De andere mening vindt dat je voor Seideravond de tafel moet dekken met servies en bestek. Mijn mening is dat de maaltijd geen...