RubenVis

Ruben Vis

Keuzevrijheid is een kostbaar goed

“Keuzevrijheid is een kostbaar goed  Laten we daar steeds oog voor hebben en er met elkaar kei- en keihard aan werken dat lijdenswegen, zoals de lijdensweg die hier begon, niet opnieuw worden geplaveid.” Ruben Vis, 13 juni 2019 Kamp Schoorl, het eerste door de Duitse...

Hoezo emigreren?!

[7 dec. 2010] Op z’n Bolkesteins, en dus inslaand als een flinke explosie, zo kwamen de woorden aan, waarmee Frits Bolkestein werd geciteerd door dagblad de Pers. Als zodanig herkenbare Joden zouden er beter aan doen hun kinderen voor te bereiden om te emigreren, want...

I am a Zionist

In mei 1976 werden er ronde witte speldjes verspreid. I am a Zionist met een blauwe davidster stond er op. Ik herinner me de speltjes nog goed. Het was de tijd dat de Verenigde Naties het Zionisme als racisme hadden bestempeld. Maar Zionisten waren er trots op Zionist...

De wonden van 7 oktober zijn nog open

De wonden van 7 oktober zijn nog open

In het koor van geluiden over Gaza was onlangs ook de Protestantse Kerk-leiding weer eens te horen. Op Goede Vrijdag publiceerde de Protestantse Kerk een boodschap over Israel en Gaza, openend met: "Pas wanneer we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, kan er een...

Was het een ceremonie of was het een confrontatie

Was het een ceremonie of was het een confrontatie

De burgemeester van Amsterdam heeft met een lange brief aan de Gemeenteraad geprobeerd uit te leggen waarom wat ze heeft gedaan, ze niet verkeerd heeft gedaan, op een 5-jarig achterkleinkind van een Sjoa-overlevende na. Daar heeft ze dan ook een bezoek aan gebracht....

Na Parijs groeit dreiging voor ongedempte putten

[17 januari 2015] Ruben Vis Toen ik deze week in Parijs was, vond ik het bezoek aan de Joodse buurtsuper het meest onwezenlijke. Geflankeerd door kapsalon en damesmodezaak was het de enige van de drie winkels waar je in gevechtstenue gehulde militairen moest passeren...

Intens verdriet

De verslagenheid kan niet groter. Het Joodse volk, waar ook ter wereld, verkeert in intens verdriet. In het 75e jaar van haar bestaan is de staat Israel ongekend hard getroffen, en als Israel wordt getroffen worden wij allen getroffen. Iedereen kijkt TV of volgt het...