Keuzevrijheid is een kostbaar goed

“Keuzevrijheid is een kostbaar goed  Laten we daar steeds oog voor hebben en er met elkaar kei- en keihard aan werken dat lijdenswegen, zoals de lijdensweg die hier begon, niet opnieuw worden geplaveid.” Ruben Vis, 13 juni 2019 Kamp Schoorl, het eerste door de Duitse...

Hoezo emigreren?!

[7 dec. 2010] Op z’n Bolkesteins, en dus inslaand als een flinke explosie, zo kwamen de woorden aan, waarmee Frits Bolkestein werd geciteerd door dagblad de Pers. Als zodanig herkenbare Joden zouden er beter aan doen hun kinderen voor te bereiden om te emigreren, want...

I am a Zionist

In mei 1976 werden er ronde witte speldjes verspreid. I am a Zionist met een blauwe davidster stond er op. Ik herinner me de speltjes nog goed. Het was de tijd dat de Verenigde Naties het Zionisme als racisme hadden bestempeld. Maar Zionisten waren er trots op Zionist...