in ieder geslacht is men verplicht zich te beschouwen alsof je zelf uit Egypte bent uitgetrokken. Dat is de opdracht van Sederavond en die boodschap probeer ik jaar op jaar op die avond aan mijn Sedergenoten over te brengen.

Lees meer